#634
Nantan
Type IIIC, Nantan, Guang Xi Province
PR China
5cm
$30