#671
Pascoite
Ambrosia Lake Dist., McKinley Co.
New Mexico USA
7x5.5x4cm
$150