#1317
Fluorite
Huanggangliang mine No. 6
Inner Mongolia China
5x5cm
$2750